Virtuálna registračná pokladnica a jej výhody

 

Virtuálna registračná pokladňa (VRP) má oproti Elektronickej registračnej pokladni (ERP) celý rad výhod. A to hlavne, ak začínate s podnikaním. Tu je niekoľko z nich:

+ Virtuálna registračná pokladnica (alebo inak povedané VRP) je bezplatná a jej prevádzkové náklady sú minimálne.

+ Bezplatné sú aj zmeny údajov vo Virtuálnej registračnej pokladnici.

+ Položky do VRP si vie každý pomerne jednoducho pridať a nie je preto potreba zásahu servisným technikom.

+ Na rozdiel od ERP pre Virtuálnej registračnej pokladnici, za archiváciu dát na pokladnici nenesiete zodpovednosť.

+ Nie ste vôbec povinný archivovať dátové úložisko. Pri ERP ho musíte archivovať 5 rokov. Pri VRP vôbec.

+ Nemusíte viesť a archivovať knihu elektrocnickej registračnej pokladnice. Pre ERP ju tieto knihy treba archivovať až 10 rokov.

+ Ste oslobodený od pravidelného servisu pokladne.

+ Cena tlače je porovnateľne lacná ako je pri ERP, ak nie lacnejšia, nakoľko niektoré doklady sú pri VRP kratšie.

+ Najnovšie legislatívne zmeny sú automaticky dopĺňané do aplikácie VRP.

+ Nakoľko funguje ako aplikácie v mobiloch, môžete ju mať vždy pri sebe, a teda je pomerne nenáročná na hardvér a jednoduchá na prenos.

 

Samozrejme, VRP má aj niekoľko nevýhod oproti klasickým pokladničným systémom:

– Zatiaľ sa nedá pripojiť na žiadny skladový ani ekonomický softvér a nevedia s ňou iné programy komunikovať.

– Neumožňuje pripojiť iné príslušenstvo ako napríklad váhy, displej pre zobrazovanie sumy, atď.

– Na jej prevádzku potrebujete byť pripojený k internetu, či už k WiFi alebo k sieti Vášho operátora.

– Na VRP môžete mať maximálne 2.000 tovarových položiek.